真简约!

 • 228662.png
 • 228663.png
 • 228664.png
 • 228665.png
 • 228666.png
 • 228667.png
 • 228668.png
 • 228669.png
 • 2286610.png
 • 2286611.png
 • 2286612.png
 • 2286613.png
 • 2286614.png
 • 2286615.png
 • 2286616.png
 • 2286617.png
 • 2286618.png
 • 2286619.png
 • 2286620.png
 • 2286621.png
 • 2286622.png
 • 2286623.png
 • 2286624.png
 • 2286625.png
 • 2286626.png
 • 2286627.png
 • 2286628.png
 • 2286629.png
 • 2286630.png
 • 2286631.png
 • 2286632.png
 • 2286633.png
 • 2286634.png
 • 2286635.png
 • 2286636.png
 • 2286637.png
 • 2286638.png
 • 2286639.png
 • 2286640.png
 • 2286641.png
 • 2286642.png
 • 2286643.png
 • 2286644.png
 • 2286645.png
 • 2286646.png
 • 2286647.png
 • 2286648.png
 • 2286649.png
 • 2286650.png
 • 2286651.png
 • 2286652.png
 • 2286653.png
 • 2286654.png
 • 2286655.png
 • 2286656.png
 • 2286657.png
 • 2286658.png
 • 2286659.png
 • 2286660.png
 • 2286661.png
 • 2286662.png
 • 2286663.png
 • 2286664.png
 • 2286665.png
 • 2286666.png
 • 2286667.png
 • 2286668.png
 • 2286669.png
 • 2286670.png
 • 2286671.png
 • 22866thumb.png

独特的作品如何能被大规模生产?或者说:计算机如何能够接管并支持创造性的工作?索尔-莱维特在他的《概念艺术的句子》中写道 “想法变成了制造艺术的机器。有许多艺术家无法想象的副作用。这些都可以作为新作品的创意”。一种形式一旦充满了毫不含糊的信息或应用效用,就脱离了纯艺术的地位。它作为艺术的诗意功能因此被削弱,它作为设计的实用功能被加强。

有了正确的系统,一个想法也可以变成一台机器,产生设计而不是艺术。这就是所谓的生成性设计。然而,这种形式的设计主要用于显示复杂的数据集或发射压倒性的视觉眼镜。

基于索尔-勒维特的作品,平面设计师扬尼斯-马罗斯查克设计并编程了他自己的生产系统,可以绘制无限数量的独立图形。

其结果是一个系统的目录–一种用于浏览和探索几何系统的形状字典,在其中人们总是可以发现新的东西。

形状语法》旨在作为平面设计师设计字体、标志和象形图的手册,除了15万个生成的形状外,它还显示了生成设计的一些潜力和局限性。同时,这项工作可以作为进一步研究更复杂的系统和人工智能的基础。因此,计算机已经可以作为创作过程中的对话伙伴发挥作用。

New Taiwan Wave 诚品选片|eslite art house

诚品电影院常态影展,本档策展主题藉由小野以台湾八零年代新浪潮电影时代背景作為选片内容,引领影迷细细体会台湾电影的老精神、新风貌。

       

          

     

   

AXES Morse Code

AXES 為诚品旗下时尚设计的创意平台选物店。

Morse Code 為 2015SS 新品发表派对,结合现代舞剧概念,邀请创作歌手 Hush 以知己&摩斯密码為主题,透过舞者肢体演译,写出现代爱情面貌。